Generelle kjøpsbetingelser

Generelt
Kjøpsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS til forbrukere. Sammen med din bestilling utgjør betingelsene, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. For at vi skal kunne gi deg den beste service når du tar kontakt med oss, vil all informasjon vedrørende ditt kundeforhold hos oss bli lagret i vår database i henhold til gjeldende lovverk. Kundehenvendelser vedrørende kjøp/bestilling sendt via e-post besvares innen 48 timer innenfor våre åpningstider på kundeservice.

I nettbutikken gjelder 18 års aldersgrense.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via følgende kanaler: på telefon 32 21 60 00, via e-post til post@naturamedpharma.no, via post: NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS, postboks 111, 1325 Lysaker. 

Abonnement og forsendelse
Når du bestiller varer fra NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS, går du samtidig inn på vår gunstige abonnementsordning. Det innebærer at du får regelmessige forsendelser med det kosttilskuddet du har valgt – direkte til din postkasse. På den måten sikrer du deg at du får en ny forsyning hver gang forpakningen er tom. Abonnementet løper til det blir sagt opp. Dersom du ønsker flere forsendelser, vil hoppe over en forsendelse eller ønsker å stoppe abonnementet, kan dette gjøres enkelt ved å ta kontakt med NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS på telefon 32 21 60 00, via post eller på e-post til post@naturamedpharma.no.

Priser
Alle priser er inkludert mva. og eventuelle miljøgebyrer. Totalkostnad vil fremkomme før bestilling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (som porto, ekspedisjonsgebyr osv.). Vi tar forbehold om endringer av prisene ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg som påvirker disse betingelsene

Levering

Bestillingene ekspederes fortløpende og du vil normalt motta din forsendelse i løpet av 7 virkedager etter registrert bestilling. Om du ikke har mottatt din forsendelse i løpet av 14 dager ber vi deg ta kontakt med oss, og du har da rett til å heve kjøpet om du ønsker det. Vi har varer på lager, men om det unntaksvis skulle være en utsolgtsituasjon, vil dette bli kommunisert tydelig på bestillingssider for det aktuelle produktet. Forsendelsene leveres stort sett direkte hjem til deg, men er forsendelsen for stor vil du kunne måtte hente den selv på ditt lokale postkontor/post i butikk. Endringer av produkter, leveringsform og leveringsintervall kan forekomme. Endringer vil bli varslet på våre hjemmesider og i forsendelsene.

Betaling
Betaling av varer skjer etterskuddsvis, og faktura følger med i pakken du mottar. Vi ber deg være vennlig å benytte den vedlagte fakturaen når du betaler varen, eller påføre KID-nummer ved annen betalingsmåte. For å unngå høye gebyrer ved for sen betaling, anbefaler vi at du overholder betalingsfristen. Ved utelatt betaling vil du bli belastet med den til enhver tid gjeldende, lovfestede påminnelsesavgift.

Reklamasjon/retur
Reklamasjonsretten er begrenset til holdbarhetsdatoen på produktet, forutsatt at produktet er oppbevart etter angivelsene. Kjøper plikter å reklamere innen rimelig tid, og maksimalt to måneder fra forholdet det reklameres på ble oppdaget. Skulle du ha mottatt et produkt som er skadet eller feilekspedert, ber vi deg sende produktet i retur sammen med tilhørende faktura og en beskrivelse av årsak til retur. Hvis du har betalt forsendelsen, tilbakefører vi beløpet til din bankkonto innen 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Forsendelsen returneres til NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS, PB 111, 1325 Lysaker. Ta kontakt med kundeservice på telefon 32 21 60 00 om du har spørsmål. Vi følger Forbrukertvistutvalgets policy ved eventuelle tvister.

Angrerett
For abonnement gjelder angreretten dersom du angrer på opprettelsen av abonnementet, og det er derfor kun første leveranse som omfattes av angreretten. Du kan gå fra avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at forsendelsen er mottatt. Ta kontakt med oss innen fristen, for å gi beskjed om at du ønsker å benytte angreretten. Det stilles ikke formkrav til hvordan du gir oss beskjed, og det følger også med et angrerettskjema i første forsendelse som du kan benytte om du ønsker. For å utøve angreretten må forsendelsen returneres i den stand du mottok den, og produktforseglingen må ikke være brutt. Forsendelsen skal være returnert innen rimelig tid, og eventuell returkostnad dekkes av deg. Hvis du har betalt forsendelsen, tilbakefører vi beløpet til din bankkonto innen 14 dager etter at vi har mottatt varen i retur. Ønsker du å benytte deg av angreretten eller har spørsmål om dette, kan du kontakte kundeservice på telefon 32 21 60 00, via post@naturamedpharma.no eller for eksempel ved å returnere angrerettskjemaet med produktet. Forsendelsen returneres til NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS, PB 111, 1325 Lysaker.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via følgende kanaler: på telefon 32 21 60 00, via e-post til post@naturamedpharma.no, via post: NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS, postboks 111, 1325 Lysaker. 

Personopplysninger
NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger du som kunde oppgir til oss. Vi lagrer dine kundeopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser ovenfor deg og for å sikre deg den beste service, slik at vi kan gi deg gode og relevante tilbud via post, telefon, sms og e-post der det er berettiget og samtykket. Som ledd i markedsføringen, utføres det av og til analyser på bakgrunn av dine kundeopplysninger. Ved hjelp av særskilte kriterier velges det ut hvilke personer markedsføringen skal rettes mot. Disse kriteriene er siste foretatte kjøp, antall kjøp, betalingsmåte, utestående beløp, alder, kjønn og postnummer. Ved å henvende deg til vår kundeservice, kan du kreve personopplysninger rettet, slettet, utlevert eller sperret, etter personopplysningsloven.

Trygg handel
Vi er medlem av Virke e-Handel, hvor det er strenge krav til medlemmenes ansvar ovenfor kunder og til kjøpsbetingelsene. Du kan derfor trygt handle hos nettaktører sertifisert med Trygg e-Handels logoen.

Sikker dataoverføring er viktig for deg som kunde og også for oss, som skal ivareta din sikkerhet når du handler fra vår nettside. Derfor overføres informasjon som du oppgir når du bestiller med SSL-kryptering (Secure Socket Layer), en krypteringsteknikk som sikrer at dine opplysninger blir overført på en sikker måte. Dette gjør at uvedkommende ikke kan få tak i disse opplysningene. Du ser at koblingen er sikker når adressen i nettleserens adressefelt begynner med https://, og når hengelåssymbolet vises i URL-en eller nederst på siden. Du kan lese mer om vårt SSL-sertifikat ved å klikke på det lille hengelåssymbolet.

Salgspant
NaturaMed Pharma – Vision Healthcare Nordic AS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

Ja takk! Jeg ønsker å prøve VigroVital GRATIS* i 30 dager!